Słownik Forex

Słownik Forex, czyli co wszystko co chcielibyście wiedzieć o foreksie

Analiza Techniczna (AT) pod tą nazwą kryje się zbiór różnorakich narzędzi za pomocą których analitycy próbują określić zachowanie się przyszłych cen walut, akcji lub innych papierów wartościowych. Jest to bardzo pojemne pojęcie, dlatego zainteresowanych odsyłam do obszernego przewodnika po AT na stronie DM BOŚ

Aprecjacja wzrost wartości danego instrumentu finansowego (np. waluty)

Ask cena po której kupujemy walutę (wyższa z dwóch podawanych cen)

Bank Centralny – centralny bank Państwa, w Polsce taką rolę pełni NBP,  jego działania wpływają na kurs danej waluty poprzez:

  • ustalenie stopy procentowej
  • bezpośrednie skupowanie waluty krajowej bądź dewiz
  • wypowiedzi w mediach

Bessa – okres spadków na giełdzie

Bid – cena po której sprzedajemy walutę (niższa z dwóch podawanych cen)

Byk symbol hossy, czyli okresu wzrostu na giełdzie

CFD – Contract for Difference (Kontrakt Różnic Kursowych) popularny rodzaj instrumentu finansowego pozwalający zarabiać zarówno w przypadku wzrostów, jak i spadków instrumentu będącego podstawą danego CFD (waluta, indeks giełdowy itp.)

Depozyt zabezpieczający Wartość środków niezbędna do otwarcia transakcji określonej wartości

Deprecjacja – spadek wartości danego instrumentu finansowego (np. waluty)

Dźwignia finansowa Mechanizm pozwalający na zawieranie dużych nominałów transakcji przy niewielkim depozycie zabezpieczającym

Equity to aktualna wartość naszego rachunku liczona uwzględnieniem zysku lub straty na otwartych pozycjach. W dużym skrócie to kwota jaką mógłbyś wypłacić z rachunku gdybyś w danej chwili zamknął wszystkie pozycje. Oczywiście jeśli akurat nie masz żadnych otwartych pozycji, to Equity jest takie samo jak Saldo rachunku

Handel społecznościowy – to możliwość automatycznego kopiowanie w czasie rzeczywistym transakcji innych inwestorów

Hossa – okres wzrostów na giełdzie

Kabel Nieformalna nazwa pary walutowej GBPUSD (funt brytyjski do dolara amerykańskiego)

Kiwi Nieformalna nazwa pary walutowej NZDUSD (dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego)

Lot – to podstawowa jednostka obrotu na foreksie (tak jak metr jest jednostką długości). Dla par walutowych będzie to 100 tysięcy jednostek waluty bazowej (patrz nasz słownik). Np. dla pary USDPLN to 100 tysięcy dolarów. Jeśli więc mamy do zrealizowania obrót 10 lotów, to oznacza to że nominalnie obrócimy aż milionem dolarów

Market Maker broker będący drugą stroną transakcji. Oznacza to, że strata klienta jest zyskiem brokera i odwrotnie: zysk klienta jest stratą brokera. Nie oznacza to automatycznie, że broker będzie grał przeciwko klientom, czyli oszukiwał. Transakcji klientów jest zwykle bardzo dużo i najczęściej mniej lub bardziej się równoważą. Oczywiście u takiego brokera wszelkie techniki wykorzystujące opóźnienia w cenach będą utrudniane

MetaTrader 4 – platforma transakcyjna wyprodukowana przez firmę MetaQuotes. Obecnie najbardziej popularna foreksowa platforma dla klientów indywidualnych. Wykorzystywana przez wielu brokerów na całym świecie, w Polsce m.in.: XTB, TMS, BOŚ, Noble Markets. Doczekała się wielu zewnętrznych poprawek i uzupełnień oferowanych przez brokerów

MetaTrader 5 platforma transakcyjna wyprodukowana przez firmę MetaQuotes, następca Metatrader4. Mimo potencjalnie większych możliwości i wszechstronności nie zdobyła zbyt dużej popularności. W Polsce obecnie w ofercie tylko dwóch brokerów: HighSky i NobleMarkets

Niedźwiedź Potoczne określenie inwestora oczekującego spadków na rynku

Para walutowa Połączenie dwóch walut na rynku określające, jaką wartość jednej waluty stanowi druga, np. USDPLN określa, za ile złotych polskich inwestor może kupić dolara amerykańskiego

Platforma Forex – dowolny program służący do handlu na foreksie. Może być instalowany, może być dostępny w przeglądarce. Cześć jest tworzona przez wyspecjalizowane firmy, część jest autorskim tworem brokerów

Prowizja –  u części brokerów jest to koszt transakcyjny występujący obok spreadu. Podawana zwykle w procentach lub kwotowo

Scalping technika inwestowania, polegająca wykonywaniu krótkich, nawet kilkusekundowych, transakcji dużymi wolumenami, w celu wykorzystania minimalnych różnic cenowych lub opóźnień. Można go też określić jako próbę handlu po cenach nie rynkowych poprzez wykorzystanie ułomności sieci internet, bądź rozwiązań IT brokera. Z oczywistych względów nie tolerowana przez większość brokerów, zwłaszcza tych w modelu market maker

Spread zgodnie z definicją to różnica pomiędzy ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid). W praktyce jest to koszt transakcyjny jaki musisz ponieść handlując na foreksie. Warto więc inwestować tam gdzie jest najniższy. Uwaga! Nie musi być to jedyny koszt związany z handlem

Spread stały rodzaj oferty w której spread jest sztucznie utrzymywany na założonym z góry poziomie. Ważna uwaga: nawet spread stały może być zmienny w pewnych okresach zwykle dotyczy to publikacji danych makroekonomicznych bądź otwarcia rynku

Spread zmienny – rodzaj oferty w której spread cały czas się zmienia. Zwykle oznacza to, że dla płynnych walut przez większość czasu będzie mniejszy niż stały spread.

Swapy (punkty swapowe) – naliczane są kiedy nie zamkniemy pozycji przed końcem dnia (zwykle granicą jest 23.59.59). Dla inwestora jest to najczęściej dodatkowy koszt, rzadziej jest to dodatkowy zysk. Każdy broker publikuje swoją tabelę punktów swapowych (najczęściej raz na tydzień). Mimo, że schemat ich naliczania jest podobny u wszystkich brokerów, to ich wysokość może się znacznie różnić

Waluta Bazowa pierwsza waluta w parze walutowej, to w niej wylicza się depozyt zabezpieczający Dla pary USDPLN walutą bazową będzie USD

Waluta Kwotowana – druga waluta w parze walutowej, to w niej liczy się zysk lub stratę z transakcji. Dla pary USDPLN walutą kwotowaną będzie PLN

WebTrader  – każda platforma forex która umożliwia handel w przeglądarce internetowej (Firefox, Internet Explorer) i nie wymaga instalowania na komputerze. Oznacza to, że można korzystać z niej praktycznie na każdym urządzeniu (komputer, laptop, tablet) oraz w miejscach gdzie nie ma możliwości instalacji programów (uczelnie, biura)

Dodaj komentarz